February 14, 2016

Anlaşmalı Boşanma ve Uygulaması

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususlar Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Medeni kanunumuzun 166/ 3 maddesi gereğince “……Evlilik en az bir yıl sürmüş ise , eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinleyerek ,iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat […]
February 14, 2016

Evlilik Sözleşmesinin Yasal Sınırları

Son yıllarda toplumumuzda boşanan çiftlerin sayısı hızla artmakta olup açıklanan istatistiklerde bu durumu doğrulamaktadır. Özellikle 1990 ve öncesi toplumun temel taşı olarak aile gösterilirken,   toplumumuzda yaşanan kültürel  , teknolojik ve ekonomik değişimler  neticesinde evlilik kurumuna olan güven azalmış, eşlerin birbirlerinden olan beklentileri de artmıştır.  Artık evlenmek isteyen bir çok çift […]
February 14, 2016

Evlenmede Kanuni Mal Rejimi ve Sonuçları

Bilindiği üzere 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Medeni Kanunumuzda yapılan bazı değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin içinde en önemlisi ve aynı zamanda ilgi çekeni mal rejimi konusunda yapılan değişiklikler olmuştur. Ülkemizde kadınların  sosyal ve ekonomik hayata  katkıları son yıllarda her ne kadar artmışsa da  bu belirli bölgeler ve kesimlerle yine […]
February 14, 2016

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulmaktadır.Kesinleşmiş ceza […]
February 14, 2016

Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma İlamının Uygulanması

Yurtdışından alınan boşanma ilamının Türkiyede uygulanması için bir kısım prosedürlerin yerine getirilmesi gereklidir. Yabancı ülke mahkemelerinden alınan kararların  Türkiye de uygulanabilmesi için, bu kararların   Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi yönünde karar verilmesi gerekmektedir.Yabancı mahkemelerden alınan  boşanma kararlarının tenfiz ve tanınması istemine sıklıkla raslamaktayız. Yabancı mahkemeden alınan boşanma kararı üzerine nasıl […]
February 14, 2016

Tenfiz ve Tanıma Hangi Şartlarda Talep Edilebilir

Yabancı ülke mahkemelerinden , hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş olan ve verildiği ülkenin kanunlarına göre kesinleşmiş olan ilamların Türkiyede uygulama imkanı bulabilmesi için Türk mahkemeleri tarafından tenfiz veya tanıma kararı verilmiş olması gereklidir. Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilmiş olan mahkeme ilamlarının Türkiyede uygulanması yani icra edilmesi isteniyorsa , tenfiz ve […]