Çalışma Alanları

Yerel ve uluslararası ticari ilişkilerimizin ve uluslararası hukuk bilgimiz ve deneyimiz sayesinde müvekkilerimizin en iyi hukuk desteği almalarını ve işlerine en iyi katkının sağlanması doğrultusunda kapsamlı ve etkin hizmetler sunmaktayız.


Uluslarası Hukuk

Gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekte ve onlara uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü hakkında hizmet sunmaktayız. Ülkemizde işlem yapan yabancı müvekkillerimize bu işlemlerin başlatılması, sürecin sorunsuz şekilde mevzuatlara uygun devam ettirilmesi hususunda yardımcı olmaktayız. Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesini sağlayan büromuz ayrıca uluslararası mahkemeler (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi) nezdinde de müvekkillerini temsil etmektedir..


Aile Hukuku

Nişanlanma, boşanma davası , mal rejimleri ve tasfiyesi konularında gerek evlenme öncesinde ve gerekse evlenme sonrasında her türlü danışmanlık hizmeti yanında , boşanma davalarının yürütülmesi , mal rejiminin tavsiyesine ilişkin davalar ,yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararların tanıma ve tenfizine ilişkin davalar, nüfus- velayet davaları , tanıma ve nesebin reddi davaları ile aile hukukunu ilgilendiren diğer konularda hukuki yardımda bulunmaktayız.


İdare ve Vergi Hukuku

idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hizmetler sunmaktayız. Bunun yanı sıra Vergi Hukuku alanında özellikle yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında faaliyet yürütmekteyiz.


Ticaret Hukuku

Büromuz tarafından; Şirketlere her türlü hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti verilmekte, gayrimenkul alım satımlarında ve yatırımlarında danışmanlık yapılmakta, ticari davaların açılması ve yürütülmesi ile ticaret hukukundan kaynaklanan her türlü konuda hukuki yardımda bulunmaktayız.


Bilişim Hukuku

Hukuk büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan ‘bilişim suçları’ (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurları değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.


Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanına giren konularda müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. Bu kapsamda sunulan başlıca hukuki hizmetler şunlardır: *Hazırlık, Son Soruşturma ve Kovuşturma Safhalarında (her türlü) müşteki ve/veya sanık haklarının savunulması *Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü *İhale ve Vergi mevzuatı konularında her türlü savunma ve hukuki danışmanlık


Sizde mutlu müvekkilerimizden biri olmak istiyorsanız


Bize aşağıdaki linkten ulaşabilir,tüm soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

İletişim